• 0px

Actueel nieuws

 

Fusie Update April

Allen,

1 Juli nadert met rasse schreden, Alle leden van de twee fuserende clubs worden wekelijks geconfronteerd met de komende fusie.

Velen zijn actief bij commissies of op een andere wijze.

Bestuurlijk zijn de laatste punten op de "I" gezet met betrekking tot het fusieplan, inmiddels is dit plan bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd en ligt daar 30 dagen ter inzage. Het plan is nu dus ook inzichtelijk op de websites van de cubs met alle officiele documenten bijgevoegd.

Wat in Oktober 2016 tijdens de ALV is besloten, wordt hierin bevestigd en zal worden uitgevoerd.

29 Mei is er een Algemene Leden Vergadering bij beide verenigingen om 19.00 uur in de beide clublokalen waar dit uitgewerkte plan door de vergadering bekrachtigd zal worden.

Op 15 Mei is er de mogelijkheid om tijdens een inloopavond, in de huidige vv Zwartemeer kantine, vragen te stellen met betrekking tot het fusieplan. Bestuursleden van vv Klazienaveen, vv Zwartemeer en FC Klazienaveen zijn aanwezig om eventuele vrage te beantwoorden.

Binnenkot start reeds de aanpassingn aan het sportpark. Eerst zal de vv Zwartemeer kantine omgeturnd worden in het FC Klazienaveen clublokaal. Binnenkort zal daar een sfeertekening van verschijnen, maar ik heb van de betrokkenen gehoord dat het helemaal goed gaat komen. Daarna zal ook het nieuwe jeugdonderkomen de FC uitstraling gaan krijgen. Zoals meermaals gemeld is en blijft het doel om zo snel mogelijk een clublokaal voor ons allemaal te realiseren. Dit vergt een beetje geduld.

Alles wordt in het werk gesteld om op 8 Juli zo goed mogelijk voor de dag te komen tijdens de officiele feestelijke openingsdag waarbij het eerste elftal van FC Klazienaveen het op zal nemen tegen FC Emmen. De activiteiten-commissie is druk met het organiseren van een leuke "voetbaldag" met festiviteiten voor iedereen.

Namens het bestuur van FC Klazienaveen

Gert Veenstra

 

Bekijk hier de fusie stukken:

1. Voorstel tot Fusie

 

 
 
       
 

Op zoek naar Historische foto's

Beste leden, vrijwiliigers, ouders, verzorgers, etc

Zoals iedereen weet gaan vanaf volgend seizoen vv Klazienaveen, vv Zwartemeer en KZC'08 verder onder de naam FC Klazienaveen. Nu willen wij het verleden van deze 3 verenigingen niet vergeten en de geschiedenis van het voetbal in Klazienaveen op een mooie manier eren. Het is daarom de bedoeling dat wij in het toekomstige senioren (huidige kantine vv Zwartemeer) een fotowand gaan creëren met daarop allerlei foto's die betrekking hebben op S.C. Drenthe, vv Zwartemeer, vv Klazienaveen en KZC'08.

Nu is het verzoek aan jullie om voor deze wand zoveel mogelijk foto's aan te leveren. Dit mogen foto's zijn van allerlei aard. Voorbeelden hiervan zijn een elftalfoto van de F6 uit 2015, een actiefoto van het 5e uit 1982, een kampioensschap of een foto van ee vol stadion uit de tijd van S.C Drenthe. Er zijn dus geen eisen aan de foto's als het maar betrekking heeft op 1 van de verenigingen.

Het zou heel mooi zijn als we deze foto's digitaal kunnen ontvangen, lukt dit niet dan zijn wij altijd bereid hierin een helpende hand te bieden.

De foto's mogen verstuurd worden naar: fotowandFCKlazienaveen@outlook.com Eventuele vragen en/of opmerkingen mogen ook aan dit emailadres worden gericht of aan 1 van de leden van de accommodatie commissie.

We hopen dat er veel wordt aangeleverd!

Alvast bedankt, met vriendelijke groet,

Accommodatie commissie:

Bennie Wesseling
Fijko Stegeman
Richard Menzen
Marc Post

 
 
       
 

Tonnie Roosken Bokaal dit jaar op 11 Juni

Ook dit jaar zal er weer gestreden worden om de Tonnie Roosken Bokaal en wel op Zondag 11 Juni a.s. 
Traditie getrouw vangt het toernooi ook dit jaar weer aan omstreeks 10.00 uur. De aftrap zal wederom door Tonnie Roosken zelf verricht worden. Inschrijven voor het toernooi kan per heden, stuur je aanmelding naar info@woonsfeerheine.nl
       
 

Fusie Update Maart

Het is reeds een tijdje terug dat er een fusie update is uitgekomen. De oorspronkelijke bedoeling was om dit maandelijks te doen. Dit is tot nu toe niet gelukt. Er moet wel iets te melden zijn natuurlijk. Als er niets te melden is, wil niet zeggen dat er niets gebeurt met betrekking tot de fusie. 

De fusiecommissie is inmiddels uitgebreid met afgevaardigden van de commissies. Deze fusiecommissie zal voorgedragen worden in het definitieve fusieplan om vooralsnog te gaan optreden als toekomstig bestuur. De Commissies bestaat uit: 

Arjan ten Heuvelhof, Algemene Zaken (wedstrijdzaken, communicatie)
Dennis Lubben, Technische Zaken
Thieme Groote, Sponsoring
Dennis Kliphuis, Jeugd zaken
Hans Hemel, Financien
Iwan Lambers, Secretariaat
Gert Veenstra, Algemeen (voorzitter)

Naast deze functionarissen zijn ook vele anderen bezig met de voorbereidingen voor volgend seizoen. Zoals bijvoorbeeld de activiteiten commissie, de accommodatie commissie en de kleding commissie. Bij het noemen van namen en commissies ga je altijd mensen vergeten, Dat doe ik nu ook, maar ik wil slechts aangeven dat er op volle kracht gewerkt wordt aan de FC Klazienaveen. 

Fusieplan
Het definitieve Fusieplan, waarvan een concept reeds door beide besturen is beoordeeld, ligt nu samen met de nieuwe statuten ter beoordeling bij de KNVB. Als die daar een akkoord op geven, zal het formeel gedeponeerd worden bij de Kamer van Koophandel ter inzage, op dat moment zal dit ook openbaar gemaakt worden voor de leden. Het is nu de planning dat tijdens de algemene ledenvergadering in april het plan, een uitwerking van het reeds goedgekeurde voorstel in Oktober 2016, formeel bekrachtigd wordt. De officiele oprichtingsvergadering waarin het bestuur gekozen kan worden zal in Juni gehouden worden. Voor de duidelijkheid: er kunnen dus ook tegenkandidaten worden voorgesteld. 

Technische commissie

Met het oog op volgend seizoen is de TC reeds begonnen met het samenstellen van een nieuwe trainingsstaf. Jullie hebben ongetwijfeld vernomen dat Casper Goedkoop is aangesteld als hoofdtrainer voor volgend seizoen. Michel Kerkdijk zal de trainer zijn voor de tweede selectie. Er worden op dit moment gesprekken gevoerd voor de invulling van de trainingsstaf van de overige senior selectie teams (Vr1, assistent en keeperstrainer). 

Jeugdzaken
Het nieuwe concept beleidsplan is bijna klaar. De JC en TC zullen dan in nauw overleg de nieuwe structuur gaan invoeren en hier personele invulling in gaan geven. Er zullen coordinatoren aangesteld worden en het is de bedoeling om door en met de inbreng van de nieuwe jeugdsponsor, de Rabobank, weer stappen voorwaarts en dus omhoog te maken. Hier zal dus de komende maanden nog veel over gecommuniceerd worden. 

Accomodatie
De accommodatie commissie (Bennie Wesseling, Marc Post, Fijko Stegeman, Richard Menzen) hebben diverse plannen opgesteld inzake de ontwikkeling van het sportpark. 

Allereerst is het belangrijk dat wij vanaf volgend seizoen eenduidigheid en eenhuid uitstralen rond de velden en in de clublokalen. Hiervoor is een bepaald bedrag bepaald. Om het sportpark een FC Klazienaveen "look" te geven hebben we maximaal 15.000 euro nodig. Een voordeel is dat er een aantal nieuwe sponsors komen die ook hun uitstraling moeten hebben en daarvoor betalen. Wij kunnen deze aanpassingen gelukkig samen laten gaan zodat de kosten hiervoor beperkt zullen zijn. Inmiddels is het asbest dak van de tribune van vvZ verwijderd. Dit is mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers en de afvoer van de materialen is verzorgd door Flory (waarvoor dank). 

Het clublokaal van vvZ zal aangepast worden zodat het voldoet aan de FC Klazienaveen uitstraling. Voor de duidelijkheid de aanpassingen van de kantines van vvK en vvZ worden grotendeels uitgevoerd door vrijwilligers. Dit in combinatie met inbreng van sponsoren zorgt ervoor dat we dit kunnen uitvoeren binnen de reeds aanwezige reservers voor onderhoud bij de verenigingen. 

Sponsoring
Een eerste opdracht die de sponsorcommissie zichzelf heeft gegeven was een fusiesponsorclub te vormen. Dit is gelukt en er is een mooie basis gevormd door deze Fusie sponsoren. Later dit jaar zullen we deze sponsoren absoluut in het zonnetje gaan zetten. 

Een tweede resultaat is geweest het aantrekken van de Rabobank als sponsor voor de jeugd. Op dit moment zijn er onderhandelingen met een organisatie voor het eventuele hoofdsponsorschap van de selectieteams. De sponsorcommissie heeft inmiddels een plan ontwikkeld om alle huidige sponsoren te gaan benaderen over de voortzetting/omzetting van de samenwerking. Ook zullen ze daarna proberen nieuwe sponsoren aan te trekken. Maar dat zal gaan gebeuren nadat de noodzakelijke aandacht is besteed aan de huidige sponsoren. 

Financien
Tijdens de fusiegesprekken en daarna is mij duidelijk geworden dat er sprake is van twee financieel gezonde verenigingen. Jullie zullen dit ook zien in het nieuwe financieel budget dat in April wordt ingediend tijdens de algemene vergadering. 

Kleding
Sponsorzaken en kledingcommissie zijn bezig het kledingpakket voor volgend seizoen samen te stellen en een keuze te maken wie dit gaat leveren. Zoals bekend is, gaan we in een volledig zwart tenue spelen met gouden accenten. 

Algemene zaken
Voor een nieuwe FC website zijn de afspraken gemaakt en hier zal snel mee begonnen worden. Contacten met de KNVB zijn gelegd over het omzetten van de gegevens in de databestanden van de KNVB. Net als bij de jeugdzaken is vermeld, geldt hier ook dat de komende maanden nog veel communicatie komt over alle algemene zaken bij de vereniging. 

1 clubgebouw
1 vereniging moet natuurlijk uiteindelijk 1 clubgebouw hebben. Dat is onze opdracht, gegeven door de algemene ledenvergadering in Oktober 2016. Wij hebben inmiddels zelf plannen ontwikkeld hiervoor en gaan nog deze maand vervolggesprekken voeren met externe partijen om dit te kunnen realiseren. Dat dit niet binnen een jaar realiseerbaar is, moet ik ook direct aangegeven. Ik heb wel heel goede hoop dat we nog dit jaar met een uitgewerkt plan kunnen komen en dat aan de leden kunnen presenteren. 

Al met al maken we een mooie ontwikkeling door richting FC Klazienaveen. Tijdens het schrijven en nalezen constanteer ik dat er inmiddels alweer nieuwe zaken zijn gaan spelen, die worden dan in een volgende update vermeld. Ik wil iedereen bedanken tot nu. Ook de criticasters over de Fusie. Door jullie inbreng kunnen we alleen maar sterker worden, want ik ben er zeker van dat het ook voor jullie doel is om een fantastische voetbalvereniging te hebben in Klazienaveen. Ik zie graag dat een ieder zijn ideeen meldt bij de fusiecommissie, dit werkt voor ons eenvoudiger dan dat we via het geruchtencircuit ergens van op de hoogte gesteld worden.

       
 

Darttoernooi op 24 Maart a.s. !

In navolging op het eerste geslaagde darttoernooi eerder dit jaar, organiseert de darttoernooi commissie een tweede editie en wel op Vrijdag 24 Maart a.s. Vanaf 20.30 uur wordt er weer gestreden voor de titel beste darter. Kosten bedragen wederom 12 euro incl. 2 consumpties en enkele hapjes. Het toernooi is bestemd voor leden, oud-leden, vrijwilligers, sponsoren en een ieder die onze vereniging een warm hart toedraagd. Inschrijven kan in de kantine.

       
 

Website KZC' 08 Offline

Zoals u wellicht al weet is de website van KZC' 08 sinds enige tijd offline. De oorzaak hiervan is een Phissing hack. Er wordt op dit moment gezocht naar een oplossing maar dit zal nog enige tijd in beslag nemen. Belangrijk nieuws omtrent onze jeugd zal hier vermeld worden en verspreid worden via de trainers en leiders. Het wedstrijdprogramma is wekelijks te vinden in de kantines en natuurlijk op voetbal.nl.